05 05 2022

.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի: 

գոյականները-գարուն, – արև, ժամացույց, ծաղիկ, երեխա երկար

ածականները-խիզախ ժամացույց հրաշալի մաքուր նավաստի բարի

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել: 

գոյականներ-իշխան ճեղք գործ շքեղություն ուսում դեղ բժիշկ հյուս

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։ 

գոյականները հոգնակի – գլուխ-գլուխներ թվական-թվականեր երկիր-երկիրներ սենյակ,-սենյակներ հարևան,-հարևաներ -ծառ-ծառեր տեր-տերներ ժապավեն-ժապավեներ մարդ-մարդիկ կին- կանայք

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝ ուսուցիչ, Գևորգ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, Երևան, Աննա, Սևան, գետ, Հարությունյան:

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ :  

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ-կթվոր խորհուրդ,-խորհրդավոր գետ,-գդակ, հեռու,-հեավոր քար,-քարից ամպ:- անամպ

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ-մայրիկին ո՞վ-Արամը ինչպիսի՞ն-գեղեցիկ Է։ Ի՞նչը-ծաղիկը ինչպե՞ս-ուրախ ի՞նչ Էր լինում։քանդվում էր Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։տան տանիք ներկով ներկվել է Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։ Մայրիկը գործ արեց որ մաքուր լինի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s