19 05 2022

Ինքնաստուգում

1․ Գումարեք խառը թվերը։

=(15+3)+(+)=18+=18

=(21+1)++=22=22=23

2․ Կատարեք  խառը թվերի հանում։

=25

=(2-1)+=1+=1

3․ Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

=x=

4․ Կատարեքխառըթվերիբաժանում։

=x=x==2

5․ Աստղանիշի  փոխարեն   ի՞նչ  թիվ  գրելու   դեպքում   կստացվի հավասարություն։

 ==10

==(5-1)-=4=4

====1

===

6․ Անկանոն  կոտորակը  գրեք խառը թվի տեսքով։

=7

=15

7․ Խառը թիվը  գրեք  անկանոն  կոտորակի  տեսքով։

==

==

8․ Համեմատեք   խառը թվերը։